studie 06/2009
odhalení 10.4.2010
spoluautor: MgA. Jan Šebánek
stavební řešení: Ing. Jan Kruml
zadavatel: Československá obec legionářská Brno I.

Zadavatel studie vybral ve spolupráci s městem Brnem pro umístění sochy prostranství před Právnickou fakultou MU. Vzhledem k rozloze tohoto prostoru a velikosti sochy prezidenta Beneše je jako nejvhodnější místo pro umístění sochy navržena stávající zpevněná plocha před vstupem do budovy fakulty.

Socha prezidenta Beneše respektuje monumentální symetrickou budovu fakulty a je situována v ose hlavního vstupu. Budova nepředstavuje pro sochu pozadí, tak jak tomu ve většině případů spojení plastiky a architektury bývá. Z výtvarných důvodů je socha od budovy vzdálena, otočena ke vstupu čelem a její pozadí vytváří přírodní prvky-stromy lemující nově vydlážděnou plochu. Intimnější měřítko k nikterak velké plastice prezidenta Beneše pomáhá vytvářet i městský mobiliář a perspektivní zkreslení při vnímání celého prostoru.