studie 08/2009-12/2009
spolupráce: Milan Domkář

dsp 12/2009-02/2010
stavební řešení: Vladislav Průša

Studii novostavby rodinného domu ve vesnici nedaleko Mělníka objednal konzervativní investor s vyhraněnou představou o svém ideálním bydlení.

Protáhlý pozemek a jeho orientace ke světovým stranám výrazně ovlivnily podobu domu. Kmen vytváří uliční fasádu. Větve místností vyrůstají podle svých prostorových nároků z kmene směrem k jihu.

Z důvodu snížení energetické náročnosti domu je jeho severní uliční fasáda z části zasypána zeminou. Tento motiv je v menší míře zopakován i na jižní fasádě domu, kde plní především estetickou funkci a propojuje dům s vegetací na zahradě.

Použité materiály umocňují přírodní charakter domu - drátokamenné gabiony, olejem napuštěný modřín, omítka hráškové barvy, okna z europrofilu.