výtvarná soutěž, 04/2009
autor: MgA. Jan Šebánek
spoluautor: Ing. arch. Jan Kratochvíl
1. cena v hlasování veřejnosti

Umístění sochy v prostoru Moravského náměstí respektuje regulační plán tohoto veřejného prostoru. Socha je mírně posunuta západním směrem tak, aby se ocitla ve velkorysejším prostoru vymezeného dvěma modulovými čtverci dlažby. Vzhledem k dominantní orientaci průčelí kostela sv. Tomáše a Místodržitelského paláce je i jezdecká socha koncipována v tomto řádu. Přítomnost těchto významných památek ovlivnila i formální ztvárnění sochy. Lokace a historický význam zpracovávaného tématu předurčil klasické pojetí sochy namísto moderního abstraktního směřování.

Výsledné ideové ztvárnění alegorie sta- tečnosti a odvahy vyjádřené portrétem Jošta Moravského vychází ze samotné povahy tohoto aristokrata. Jošt Moravský byl ambiciózním, cílevědomým a dravým politikem. Všechny tyto povahové rysy jsou zobrazeny v podobě dravce, kterého panovník drží v pravé ruce.