JKA

Vila

Brno–Kociánka, 01-08/2017

LOKALITA

Parcela pro novostavbu rodinného domu se nachází v nově vznikající čtvrti města Brna na Kociánce (k.ú. Sadová). Okolní developerská zástavba kombinuje čtyřpodlažní bytové domy s dvoupodlažními rodinnými. Parcela je přístupná ze severu z ulice Jarmily Kurandové.

Parcela má lichoběžníkový tvar o rozměrech cca 22 x 38 metrů. Pozemek je svažitý k jihu. Celkové převýšení činí cca 3,5 metru. V severní části je sklon pozemku dramatický, v jižní části klesá terén pozvolně.

Navržený dům se nachází u severní hranice pozemku. Jižní polovina parcely je určena pro zahradu. Vzhledem k terénním podmínkám je dům navržen jako split-level a lépe tak kopíruje spád parcely. Ze vstupního podlaží (úroveň podlahy +0,000) vede schodiště do přízemí (-1,750) respektive do patra (+1,400).

Dům svou architekturou navazuje na okolní modernistickou zástavbu a odkazuje formou respektive architektonickým tvaroslovím na meziválečnou funkcionalistickou tradici Brna.

DISPOZIČNÍ USPOŘÁDÁNÍ

Vstupní podlaží na severu obsahuje zejména dvojgaráž se skladovacími prostory, zádveří s navazující šatnou a soc. zařízením. Na vstup je napojen i pokoj hosta, který může být využíván jako pracovna pro homeworking. Pokoj je prosluněn z východu a splňuje normativní požadavky na obytnou místnost.

Jednoramenným schodištěm lze vstoupit do společenského patra přímo propojeného se zahradou. Prostor přízemí tvoří jednu velkou obytnou místnost – na kuchyň s jídelnou plynule navazuje obývací pokoj. Na jihovýchodní straně je navržena zimní zahrada doplněná o samostatné sociální zařízení. Na kuchyň navazuje místnost domácích prací – prádelna. Z kuchyně je rovněž možné vstoupit do sklepa (-2,800).

Část skladů ve sklepě slouží pro zahradní techniku, druhá část pro skladování potravin atd. Ve sklepě se rovněž nachází technická místnost.

Horní podlaží obsahuje soukromou zónu. Navrženy jsou tři ložnice s orientací směrem na jih k atraktivním výhledům na Brno. Ložnice rodičů disponuje vlastní šatnou a koupelnou. Koupelna dětí je přístupná z chodby, která je řešena jako průchozí šatna.


OSAZENÍ DOMU NA POZEMEK

Na severu z důvodu komfortního parkování upřednostnit minimální výškový rozdíl mezi ulicí a garáží/vstupem do domu. Na jihu umožnit plynulý výstup z terasy obývacího pokoje do zahrady.

VJEZD A PARKOVÁNÍ

Řešení reflektuje možnost vjezdu z ulice Jarmily Kurandové, potřebu krytého garážování dvou vozidel a jednoduché vyjíždění respektive vjíždění na pozemek.ZÓNOVÁNÍ DOMU

Soukromá zóna ložnic je umístěna v patře, společenská zóna se nachází v přízemí. Obytné místnosti jsou orientovány k jihu, zázemí domu k severu.