architektonická soutěž, 09/2008
spoluautor: Ing. arch. Martin Rosa
1. cena

Hřbitov byl odpradávna důležitou součástí obce. Ve Vítkově se nachází na návrší nad historickým centrem. Je hmatatelnou kronikou města. Ač výrazně geometricky komponován, je dnes zanedbán a nedobře rozvíjen.

Hřbitov je veřejným prostorem s opačnou atmosférou než náměstí. Je místem zastavení a rozjímání. Patos a monu- mentalita zde nepůsobí nemístně. Prostor a architektonické formy v něm nabývají nebývalého významu a nesou hluboký obsah. Prostor jako svědek věčnosti...

Vítkovský hřbitov odráží současnou situaci v Sudetech. Velkorysé záměry, založené na uměleckých principech, byly v minulých desetiletích překryty vrstvou zeleně, nedostatku a nepochopení.

Naší snahou bylo harmonicky navázat na původní kvalitní návrh městského hřbitova. Rehabilitovali jsme problémová místa, umocnili výraz prostorů a navrátili místu jeho duchovní rozměr.